Välkommen

Vår vision
Vi vill hjälpa människor att finna balansen och glädjen i arbetslivet, familjelivet och alla andra liv.

Vägen att nå vår vision
Vårt utbud av tjänster inom friskvård och coaching ska vara så attraktivt att fler företag upptäcker möjligheten och erbjuder sina anställda en annorlunda friskvård som leder till större balans mellan arbetsliv, familjeliv och alla andra liv.

Du och din personal är den största tillgången i ditt företag. hur hanterar du denna tillgång ?
MIPO erbjuder friskvård på ett nytt sätt – ett ”gympapass” för själen.

MIPO vänder sig till företag som vill arbeta med friskvård för personalen. Våra 7 grundstenar är:

1. Arbetslivet är ett viktigt liv
2. Familjeliv och andra liv är också viktiga liv
3. Alla olika liv ska balanseras i full harmoni
4. Obalans i de olika liven skapar stress
5. Stress är ofta en faktor som leder till ohälsa
6. Agera klokt och förebygg ohälsa
7. Frisknärvaro i de olika liven är lönsamt

När du anlitar en friskvårds coach från MIPO så är tjänsten utformad utifrån det som är ditt behov. Som företagare vet du vikten av att sköta relationer med kunder och leverantörer på ett rätt sätt. Vi hjälper dig att utveckla ditt sätt att vårda och hantera din personal. Vi tycker om ordet frisknärvaro. När vi pratar friskvård för själen så handlar det om hela livet. 7 dagar x 24 timmar som ger 168 veckotimmar.

Företagsledare – ge oss på MIPO en stund tillsammans med dig som chef och personalansvarig. Vi vågar lova att ett bokat möte med oss är en god investering (självklart kostnadsfritt). Om vi inte har ditt fulla intresse efter 15 min, så avslutar vi mötet. Vi vill inte uppta din tid i onödan. Vi har dock inget möte än som har slutat efter en kvart.