Utbildning till förskola, skola, gymnasieskola, särskola

Utbildning Avser frågor kring skolgången i förskola, skola, gymnasieskola, särskola med perspektivet på frågeställningen: Elevernas skola/skolans elever. Hur kan man gå till väga mot en individualiserad skolgång i samklang med skollagen? Det här är en allmän utbildning för alla berörda kring barn/elever/unga i förskola, skola, Gymnasieskola och särskola. Skräddarsys i enlighet med de behov som Läs mer…

Coaching, ledarstöd

Samtal mot att få en tydligare bild om vad man vill med sitt liv (arbetet-privat), sätta upp mål och då ha någon som uppmuntrar och inspirerar att fortsätta kämpa för att uppnå de uppsatta målen. De som använder sig av coaching är ofta chefer, aktivt idrottande personer och personer som vill prestera och ha ut Läs mer…

Psykoterapi

Psykoterapi är en form av psykologisk samtalsbehandling där man söker efter mönster i tankar, känslor och beteenden.Därigenom försöker man förstå varför problemen uppstår. När man så förstår problemen blir det lättare att förändra sin situation. Det finns flera former av psykoterapi. De kan användas renodlade eller blandas, allt efter intresse, behov och förutsättningar hos den/de Läs mer…