Utbildning till förskola, skola, gymnasieskola, särskola

Utbildning Avser frågor kring skolgången i förskola, skola, gymnasieskola, särskola med perspektivet på frågeställningen: Elevernas skola/skolans elever. Hur kan man gå till väga mot en individualiserad skolgång i samklang med skollagen? Det här är en allmän utbildning för alla berörda kring barn/elever/unga i förskola, skola, Gymnasieskola och särskola. Skräddarsys i enlighet med de behov som Läs mer…

Coaching, ledarstöd

Samtal mot att få en tydligare bild om vad man vill med sitt liv (arbetet-privat), sätta upp mål och då ha någon som uppmuntrar och inspirerar att fortsätta kämpa för att uppnå de uppsatta målen. De som använder sig av coaching är ofta chefer, aktivt idrottande personer och personer som vill prestera och ha ut Läs mer…

Psykoterapi

Psykoterapi är en form av psykologisk samtalsbehandling där man söker efter mönster i tankar, känslor och beteenden.Därigenom försöker man förstå varför problemen uppstår. När man så förstår problemen blir det lättare att förändra sin situation. Det finns flera former av psykoterapi. De kan användas renodlade eller blandas, allt efter intresse, behov och förutsättningar hos den/de Läs mer…

Semestern är en tid för återhämtning

Sommaren och semestern är för många en tid för återhämtning och avkoppling – några veckors paus från elva annars stressiga månader. Under sommarmånaderna väljer de flesta av oss att läsa mer än vanligt. Att ta med sig en bok till stranden, landstället, hammocken eller bilresan är både avkopplande och fördriver tiden på ett bra sätt. Idag Läs mer…

Bästa kontorsinredningen

VILKEN ÄR DEN BÄSTA KONTORSINREDNINGEN Din arbetsmiljö är viktig för produktiviteten, avskildhet och komfort. När beslut fattas om den bästa inredningen för arbetsmiljö bör man överväga vilken typ av arbete som skall utföras, mängden personal och det tillgängliga utrymmet. Nyckeln till att planera arbetsytor är att skapa en balans mellan privata och offentliga utrymmen. Typ av arbete Den typ av Läs mer…

U-Formade skrivbord

En av de viktigaste aspekterna för att bygga en effektiv arbetsyta är att se till att ditt skrivbord har tillräckliga dimensioner för att rymma allt du behöver och är bekväm att arbeta på. För kontorsarbetare som har ont om utrymme är U-formade skrivbord mycket populära eftersom de ger den enskilde betydande utrymme på skrivbordet utan att uppta Läs mer…

Skalbart kontor

UTFORMA ETT DYNAMISKT OCH SKALBART KONTOR Under årens lopp har kontors utseenden förändrats dramatiskt. Skrivmaskiner har ersatts med datorer,  skanning och e-post har tagit faxens plats. Dessa förändringar liksom andra har gjort det viktigare än någonsin att skapa ett dynamiskt och skalbart kontor. Kontorsutformning påverkas av en rad olika faktorer som branschtrender. Ett bra exempel är Läs mer…

Ståbord

VARFÖR DU BÖR ÖVERVÄGA ETT STÅBORD Hur ofta står du på jobbet? Undrar du någonsin om att sitta hela dagen är hälsosamt? Färska studier visar att det är viktigt att stå oftare och sitta mindre. En höj och sänkbart skrivbord kan vara det bästa för att motverka de negativa effekterna av att sitta hela dagen. Fortsätt Läs mer…

Ungdomscoach

När unga killar och tjejer bokar tid med oss för samtal och coaching, då stortrivs vi. Att få möta unga människor som ger oss förtroendet att få lyssna till deras egen berättelse, det är en stor förmån. Vi har mött många unga människor sedan vår start 2002. Vad är det då för typ av frågor Läs mer…

Familjerådgivning

Familjemottagningen hos MIPO – möjligheternas hus, har funnits sedan 2002. Ett stort antal människor har givit oss sitt förtroende under åren att hjälpa till vid olika krissituationer i familjen. Alltför många äktenskap leder varje år till skilsmässa. När vi får möjlighet att ta del av av familjesituationen hjälper vi dig att komma in i nya Läs mer…