Coach – företag

Låt oss få avlasta dig och hjälpa dig att bära det som är tungt.

Ta dig från nuvarande läge till önskat läge. Med din MIPO coach når du fram till målet.

Lasta på bara. Vi vet hur man bär. Vi har gjort det förr.

Vi erbjuder dig och dina anställda en friskvård och coaching som vi är övertygade om ska resultera i mer frisknärvaro och färre sjukdagar.

PU COACH – ett nytt sätt att bygga vidare på dina PU samtal
JOBB COACH – din resurs vid omställning
FRISKVÅRD eller SJUKLÖN – denna kalkyl visar på en lönsam investering
60 eller 180 minuter – en föreläsning din personal kommer att tycka om
CHEFS COACH – skaffa dig en coach med erfarenhet som företagsledare
SÄLJ COACH – når dina säljare budget? Vill du ta dem till barriärbrytande mål?
STARTA EGET COACH – välj en coach som vet vad det handlar om
FÖRETAGSKAPLAN ANDLIG COACH – en tränad lyssnare med vana att möta människor i olika krissituationer. Själavård mitt i vardagen.

Vi antar att en av dina anställda har en årslön på 300 000 kr. Om han blir sjuk i tre dagar, vet du då vad ditt företag har för kostnader för denna korttids frånvaro?
Låt oss också anta att du inte sätter in någon vikarie. Arbetsuppgifterna får vänta.

Kostnaden för dessa 3 sjukdagar är 4 079 kr. Alltså 16% av en månadslön på 25 000 kr.
(Källa: Försäkringskassan)

Det handlar om att leva medan livet pågår. Därför är det viktigt med balansen mellan arbete, familjeliv och alla andra liv som du lever. Våra ca 700 kunder, sedan starten 2002, har gett oss förtroendet att hjälpa till med detta. Vi har sett goda resultat.