Coacha familjen

Ta ett beslut som kommer att få positiva konsekvenser för dig och din familj i framtiden.
Gå kursen coacha familjen.

Tänk och agera förebyggande. Skapa goda förutsättningar.

Din investering ger resultat direkt. Dina barn kommer att tacka dig.
COACHA FAMILJEN borde vara mer viktigt än att serva bilen eller husvagnen. För visst är väl familjen det viktigaste du har? Det borde vara en självklarhet för alla som bildat familj att ge service och underhåll och en satsning på de dyrbaraste du har – din familj.

COACHA FAMILJEN – bestäm dig nu för att ta reda på hur du ska vårda familjerelationen på bästa sätt. Alltför många tror att det ska fungera automatiskt. Det är fel – det krävs medvetna val och beslut varje dag.

COACHA FAMILJEN – vi har två nya skilsmässor i Sverige varje timma. 125 barn och ungdomar under 18 år blir nya skilsmässobarn varje dygn. Vår önskan är att denna kurs ska ge dig och din familj verktyg och nycklar som ska stärka relationerna i familjen.

FYR ACADEMY som är utbildningsdelen inom MIPO har ett antal kurser varje termin.