Coaching, ledarstöd

Samtal mot att få en tydligare bild om vad man vill med sitt liv (arbetet-privat), sätta upp mål och då ha någon som uppmuntrar och inspirerar att fortsätta kämpa för att uppnå de uppsatta målen. De som använder sig av coaching är ofta chefer, aktivt idrottande personer och personer som vill prestera och ha ut mer av livet. Man behöver inte ha några större problem för att ta hjälp av coaching. Ledarstöd kan tillgås i spörsmål som handlar om både organisations- som arbetspsykologiska frågeställningar (individ, grupp, organisation), i bearbetande och utvecklande syfte.

Konsultationer

Tänkt som stöd till personal i verksamheter av diverse slag: organisationer och företag – kring ett konkret ärende i taget. Utgångspunkten för innehållet i samtalen är att hålla lösningsfokus i förhållande till behov och förutsättningar hos den/dem det vederbör i linje mot det uppgiften avser.

Utbildning

I frågor som handlar om barns behov och utveckling. Knyter an till moderna teorier i utvecklingspsykologiskt perspektiv, anknytningspsykologi, kontra traditionellt förhållningssätt i ett mångfaldsperspektiv (berör hederskulturella aspekter, aspekter avseende regnbågsfamiljer, ihopslagna familjekonstellationer och med flera).

Även: i allmänpsykologiska frågor- Individ, Grupp, Organisation, hälsa och med mera.
Alla som har intresse kan ta kontakt. Avsatt tid och tillfällen kommer vara förhandlingsbart och i enlighet med överenskommelse med uppdragsgivare grundat på de frågeställningar som ställs.