Familjerådgivning

Familjemottagningen hos MIPO – möjligheternas hus, har funnits sedan 2002. Ett stort antal människor har givit oss sitt förtroende under åren att hjälpa till vid olika krissituationer i familjen.

Alltför många äktenskap leder varje år till skilsmässa. När vi får möjlighet att ta del av av familjesituationen hjälper vi dig att komma in i nya tankebanor. När du tar mod att söka hjälp hos oss, så har du visat dig själv och din partner att du vill förändra till det bättre. Vi vet att det krävs mod att söka hjälp. Ett mod som är berömvärt.

Varje vecka möter vi nya familjer. Våra bästa referenser är de som tagit del av vår familjerådgivning. Vi vet att ditt förtroende är vår förvaltning.

Många företag erbjuder sina anställda tid hos MIPO när situationen i familjen kräver detta. Det är en god investering.

Tystnadsplikt är en självklarhet vid alla samtal.