Företagskaplan – andlig coach

företagskaplan – andlig coach

Vem har sagt:
”Vi måste samla alla goda krafter för att förändra Sverige.” (citat)
”De kristna värdena måste in i idrottsvärlden för att hjälpa till att rehabilitera vår värdegrund.”(citat)

Svar: Håkan Loob – en av Sveriges stora hockey profiler och nu klubbdirektör i Färjestad BK

Idrottskaplan – andliga coacher är en viktig resurs i Sveriges idrottsföreningar idag. Tillsammans med våra idrottsledare arbetar de för att utbilda och träna våra ungdomar till att bli skickliga idrottsmän som står på en trygg värdegrund där etik och moralfrågor är prioriterade områden.

När du eller någon av dina anställda drabbas av något svårt…
Det kan gälla sjukdom, olyckstillbud, dödsfall i familjen, eller personlig sorg av annat slag. Då är det naturligt att någon finns nära och hjälper efter bästa förmåga. Någon som får förtroendet att lyssna och ge vård för själen.

Företagskaplan – en andlig coach
En tränad lyssnare med vana att möta människor i olika krissituationer. En andlig coach med erfarenhet från företagsvärlden. Alltför många människor upplever brist och saknad av nära relationer när sorg och oro drabbar. Företagskaplanen finns då där och vågar möta det svåra tillsammans med din personal som har behov av stöd och hjälp.

Kontakta MIPO för mer info om Företagskaplan – en andlig coach

”Att bygga förutsättningar för gemenskap mellan människor är därför lika viktigt för världens ledare som att vända de akuta börsrasen.”