PU coach

Du som är chef med personalansvar har med all säkerhet PU samtal med dina anställda varje år. Det är samtal som gäller arbetssituation, trivsel, samarbete med kollegor, arbetsresultat, måluppfyllnad…etc. Helt enkelt ett samtal om arbetslivet.

PU coaching är ett komplement
Personlig coaching under 1 timma
Fokus på veckans alla 168 timmar
Utmanande frågor som är viktiga
Tänka i annorlunda banor
Att se helheten mellan arbetsliv, familjeliv och alla andra liv

PU coaching tar bl.a. upp följande
Familjeliv, att vara förälder, att leva med tonåringar, egna intressen, sociala livet med vänner, friskvård och hälsa, att hantera stressiga situationer…etc
Verktyg och nycklar för olika situationer i familjelivet.
Vad vill du ha mer/mindre av i ditt liv? Vad är det som gör dig riktigt glad?
Hur vill du hantera din tid 24 tim x 7 dgr om du inte tänker begränsningar?
PU coaching kompletterar företagets ordinarie PU samtal för att få en bättre helhetsbild. Att lyfta fram och se på balansen mellan arbetsliv, familjeliv och andra liv.

PU coaching har tre vinnare: arbetsgivaren, den anställde och dennes familj.

Om din personal finner balansen och glädjen som gör att de verkligen lever medan livet pågår – det gäller på jobbet och det gäller utanför jobbet – då får du som chef mer entusiastiska medarbetare som fungerar än bättre. Helt enkelt en balanserad helhet. Och det är riktigt lönsamt för alla.

Komplettera dina PU samtal med PU coaching