Säljcoach

Coaching för dina säljare – alla företag säljer en produkt eller en tjänst. Du eller någon av dina kollegor har som uppgift att se till att dina kunder väljer just ditt företag.

Låt mig få ställa tre utmanande frågor:
Hur många av dina kunder blir dina ambassadörer? En sådan entusiastisk kund har alltid något gott att berätta för andra.
Varför ska en ny kund välja just ditt företag?
Har dina säljare utvecklats på det sätt som du som chef önskar?

Idrotten har länge sett det som en självklar nödvändighet att låta coachen vara en viktigt del för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från dig själv för att se vad du bäst behöver för din utveckling inom respektive områden. Att gå från nuvarande läge till ett önskat läge.

Kontakta oss som har mångårig erfarenhet som företagsledare och säljare. Boka ett möte och ta reda på hur ditt företag kan få fler ambassadörer – entusiastiska kunder!