Ståbord

VARFÖR DU BÖR ÖVERVÄGA ETT STÅBORD

Hur ofta står du på jobbet? Undrar du någonsin om att sitta hela dagen är hälsosamt? Färska studier visar att det är viktigt att stå oftare och sitta mindre. En höj och sänkbart skrivbord kan vara det bästa för att motverka de negativa effekterna av att sitta hela dagen. Fortsätt läsa för att lära sig fyra skäl till varför du bör överväga ett ståbord.

Produktivitet. När du står du är mer produktiv och fokuserad under längre tidsperioder. Det kan fördubbla din produktivitet.
Kreativitet: Eftersom du är mer produktiv och har mer blodflöde kan du naturligtvis bli mer kreativ. Det hjälper blodflödet vilket leder till högre produktivitet och fokus.
Hälsa: Det finns häpnadsväckande statistik om den negativa effekten av att sitta. Om du sitter 6+ timmar om dagen så kommer det att öka dina chanser att dö tidigare jämfört med någon som bara sitter i 3 timmar per dag. Fetma är en stor fiende till produktivitet och ju mer överviktiga vi blir dess mindre känner du för att arbeta. Forskning har visat att feta människor sitter i 2,5 fler timmar per dag jämfört med sina tunna motsvarigheter. Personer med sittande jobb har också visat sig ha dubbelt så mycket hjärt-kärlsjukdomar som människor med stående jobb.
Bättre position & ergonomi: Stående arbete hjälper till att anpassa din kropp. Du måste dock vara försiktig så att du inte hamnar i en lutande ställning och för långt bak när man står och arbetar. Det är viktigt att fokusera på att ha en rak rygg med lätt böjda knän. Däremot kan det om man står hela dagen vara en ”smärta” också. Det är viktigt att ibland mixa både sittande, stående och att gå runt under dagen.