Sverige idag

Lite fakta:

 • Ekonomisk ersättning vid ohälsa kostar svenska staten ca 130 miljarder kronor – den i särklass största budgetposten.
 • Vi har över en halv miljon förtidspensionärer. Kostnaden för deras pensioner fram till ålderspensionering uppgår till 640 miljarder kronor.
 • 40 000 fler i arbete skulle ge vårt samhälle 17 miljarder kronor mer att fördela till vård, skola och omsorg.

Källa: arbetsDAGEN, artikel av Lennart Levi, professor vid Karolinska institutet i Stockholm

 

Familjen:

 • En ny skilsmässa var 30:e minut (källa Aftonbladet)
 • 45 000 barn och ungdomar under 18 år blir skilsmässobarn varje år. Alltså 125 per dygn.

Unga människor:

 • 3 ggr så många unga förtidspensionärer idag som för tio år sedan.
 • Antalet 20-29 åringar med aktivitetsersättning (förtidspension) har nästan fördubblats från drygt 12 000 personer 1997 till närmare 23 000 idag.
 • Det har blivit vanligare med psykiska diagnoser, framförallt depressioner och stressrelaterade sjukdomar bland unga förtidspensionärer.

Självmord:

 • 2003 tog ca 1 400 människor sitt liv i Sverige, vilket är 3 ggr så många som i trafikdöden.
 • Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15-44 år och näst vanligaste för kvinnor i samma ålder.
 • Ungefär 7 500 människor vårdas varje år på sjukhus efter självmordsförsök och här finns också ett stort mörkertal.
 • Beräkningar från Räddningsverket visar att självmord och försök kostar samhället 5,5 miljarder varje år. För varje självmord som kan förebyggas, är det  samhällsekonomiskt lönsamt att satsa 18,7 miljoner kronor.

Källa: Smålandsposten 4 december 2006

Ont i själen är idag ett begrepp i vårt land.

Denna ohälsa kostar företag och samhälle ofantligt stora pengar.