Utbildning till förskola, skola, gymnasieskola, särskola

Utbildning

Avser frågor kring skolgången i förskola, skola, gymnasieskola, särskola med perspektivet på frågeställningen: Elevernas skola/skolans elever. Hur kan man gå till väga mot en individualiserad skolgång i samklang med skollagen?

Det här är en allmän utbildning för alla berörda kring barn/elever/unga i förskola, skola, Gymnasieskola och särskola. Skräddarsys i enlighet med de behov som bekräftats föreligga för varje enskild uppdragsgivare.

Till skola

Utredning/bedömning

Gäller elever i skolan och från 6-16 år. En grundläggande utredning och bedömning som utgångspunkt för det individuellt riktade stödet i skolan som varje elev i behov av särskilt stöd har rätt att tillgå enligt skollagen. Kan även utgöra ett underlag mot en eventuell vidareutredning för neuropsykiatrisk problematik. Vårdnadshavare är alltid uppdragsgivare även om det primärt initieras av skolan.